Choose your language

To give you the best possible experience please select your preference.

Continue
Sustainable Operations

Duurzame bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering en toeleveringsketen kunnen op veel plekken worden verduurzaamd. Door het gebruik en hergebruik van onze materialen te herzien, heeft Alltech Coppens de controle genomen over de impact van de productiefaciliteit op de wereld om ons heen.

Een nieuwe kijk op plastic

Als aquacultuurbedrijf hebben we een rol in het verantwoord voeden van de wereld en is het onze taak om de voordelen van de circulaire economie voor bedrijven te onderstrepen: effectiever gebruik van materialen betekent minder afval. We geven onze aanpak vorm door ons gebruik van plastic te herzien. De doelstellingen van Alltech Coppens gaan hand in hand met de langetermijndoelen van samenwerken aan een Planet of Plenty™ en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Soms is afwijken van je oude patroon de beste manier om een verschil te maken en effectief te recyclen. Als onderdeel van onze betrokkenheid leggen we de focus op het verminderen van materialen. Bij Alltech Coppens denken we dat onze nieuwe kijk op verpakking bijdraagt aan de SDG's. We hebben onze verschillende standaardverpakkingen teruggebracht van vijf naar twee ontwerpen en onze verpakkingsfolie dunner gemaakt. Hiermee dringen we het gebruik van materialen drastisch terug en besparen we jaarlijks 500 kilometer plastic! Onze verpakkingen zijn en blijven 100% recyclebaar. We blijven stappen zetten naar een nog duurzamere aquacultuur. We zijn trots op onze voortdurende inspanningen om onze voetafdruk te verkleinen terwijl we onze aanwezigheid in de wereld vergroten.

Circulair afvalbeheer

waste-management-sustainability-alltech-coppens.jpg?mtime=20210422165048#asset:11777:blockImageSmBij Alltech Coppens richten we ons op verantwoord gebruik van hulpbronnen en duurzame productie om de schade aan de planeet te beperken. Voor een duurzame productie hebben we een uitgebreid afvalbeheersysteem opgericht. Bij de productie van kwaliteitsvoer moet elke batch precies worden afgestemd. Als onze eerste output niet aan de kwaliteitsstandaarden voldoet, wordt het gelabeld als 'opnieuw te verwerken’.

De kwaliteitsstandaarden hebben betrekking op de vorm en grootte. Tijdens het productieproces zeven we het voer in verschillende stadia. Op die manier krijgt een klant die pellets van 3 mm bestelt alleen pellets van 3 mm. Te grote of te kleine pellets worden verzameld en opnieuw verwerkt. Dankzij onze 100% traceerbaarheid weten we precies welke grondstoffen er in deze opnieuw te verwerken pellets zitten. Zo kunnen we ze specifiek herverwerken in de productie, zodat er niets verloren gaat.

Bijna alle opnieuw te verwerken pellets worden in onze productie hergebruikt. Als we ze niet kunnen hergebruiken, verkopen we ze aan een biovergistingsbedrijf waar ze worden omgezet in energie.

Kapotte en oude houten pallets, plastic verpakkingsmateriaal, verontreinigde en gebruikte big bags en IBC-vaten worden ook verwerkt door externe bedrijven. Plastic verpakkingen en big bags worden herverwerkt tot recyclaat voor nieuwe verpakkingen, en olie- en vetresten worden gebruikt om energie op te wekken.

Ook cartridges en deksels zijn na gebruik nog waardevol. Alltech Coppens doneert lege cartridges aan Stichting Dierenlot, een stichting die lokale en regionale, kleine en middelgrote, organisaties steunt die dieren in nood helpen.