Duurzaamheid

Duurzaamheid in de aquacultuur

Aquacultuur speelt een belangrijke rol in het leveren van verse vis voor menselijke consumptie. Vis bevat gezonde eiwitten en essentiële omega-3 vetzuren, welke noodzakelijk zijn in een gezond en gebalanceerd dieet.

Voorheen waren visvoeders binnen de aquacultuur sterk afhankelijk van het gebruik van vismeel en visolie in deze voeders. Als visvoerproducent investeren wij sinds jaar en dag veel tijd en geld in het ontwikkelen van visvoer dat minder vismeel en visolie bevat. Dit heeft tot dusver geresulteerd in commerciële voeders die aanzienlijk minder vismeel en visolie bevatten en meer plantaardige grondstoffen en dierlijke bijproducten. Deze alternatieve ingrediënten stellen ons in staat om goed presterend visvoer te produceren, dat alle essentiële nutriënten bevat zoals omega-3 vetzuren. Een duurzame en succesvolle aquacultuur sector levert gezond voedsel voor onze bevolking, maakt op een verantwoorde manier gebruik van natuurlijke grondstoffen terwijl de impact op het milieu beperkt is. Door gedegen onderzoek voldoen we aan de behoeften van de vis en de wensen van de klant en de markt.

Efficiency

Met de FIFO factor wordt berekend hoeveel kg verse wilde vis er nodig is, in de vorm van vismeel en visolie, om 1 kg gekweekte vis te produceren. Een veel gebruikte formule hiervoor is die van de IFFO (International fish meal and fish oil organization):

FIFO = (% vismeel in voer + % visolie in voer)/(22,5+5) x FCR x 0,75

Deze formule is gebaseerd op de hoeveelheid vismeel en visolie in het voer. De factor 22.5 geeft aan dat 1 kg verse vis gemiddeld 22,5% vismeel geeft. Zo is ook de factor 5 erop gebaseerd dat uit 1 kg verse vis gemiddeld 5% visolie gewonnen wordt. De FCR geeft aan hoeveel voer nodig is om 1 kg kweekvis te maken. De factor 0,75 tenslotte gaat ervan uit dat tegenwoordig alle vismeel en visolie voor 25% bestaat uit bijproducten van de visverwerkende industrie.

Indien de FIFO factor beneden de 1 is er spraken van een netto visproductie en wordt er meer vis gekweekt dan er voor vismeel en visolie uit zee is gehaald. Zelfs met forel voeders is het Coppens gelukt om een FIFO factor te halen van iets onder de 0,5! Met de traditionele vismeel en visolie rijke voeders lag deze factor ruim boven de 1.0. Voor omnivoren en herbivoren vissen zoals karper, meerval en tilapia ligt de FIFO factor ook ver beneden de 1. Voor carnivoren vissen als zeebaars en –brasem kan de FIFO factor inmiddels ook teruggebracht worden to ongeveer 1. Daardoor is inmiddels een groot deel van de viskweek industrie een netto producent van vis geworden waarbij de afhankelijkheid van marine grondstoffen sterk gereduceerd is.

Vis kweken

Om meer gecontroleerd en efficiënter vis te kweken zijn er recirculatie systemen ontwikkeld (RAS). Deze RAS systemen gebruiken filters om water te zuiveren zodat het kan worden hergebruikt. De hoeveelheid water dat nodig is om 1kg vis te produceren is op deze manier enorm gereduceerd, in vergelijk tot conventionele kweeksystemen. Door gebruik te maken van warmtewisselaars wordt de warmte van het uitstromende water overgedragen op het instromende water. Dit zorgt voor aanzienlijk minder energie verbruik van viskwekerijen.

Een ander voordeel is dat de mest van vissen door mechanische en biologische filters uit het water wordt gezuiverd. Op deze manier is het kweken van vis minder belastend voor het milieu. Daarnaast is het voorkomen en eventueel bestrijden van ziekten beter mogelijk in een recirculatiesysteem. Als laatste is de kans dat gekweekte vis in het wild terecht komt nihil waardoor genetische interactie kan worden uitgesloten. RAS biedt bij uitstek de mogelijkheid voor duurzame en milieuvriendelijk viskweek.