Paling

Paling - Visvoer

Paling is erg kieskeurig als het aankomt op voeding. Door het gebruik van de allerbeste grondstoffen en technieken bieden wij een “extreem” constant en smakelijk voer. Resulterend in lagere voederconversies en meer vis uit uw kweeksysteem.

Filters

Download Eel Brochure

For detailed information about our assortment, you can view our complete brochure.