Choose your language

To give you the best possible experience please select your preference.

Continue
Alltech Coppens Aqua Centre 00 00 58 11 Still001

Wetenschap & innovatie

Doorgaans worden er eindige grondstoffen gebruikt voor productie en onderzoek in de aquacultuur. De groeiende schaarste van deze grondstoffen heeft grote gevolgen voor de hele wereld. Alltech Coppens heeft systemen geïmplementeerd om duurzame materialen te winnen en zo de impact op het milieu, zowel nu als in de toekomst, te beperken.

Duurzaam voer

Het wereldwijde verduurzamingsproces van aquacultuur begint bij de grondstoffen die we gebruiken voor de productie van voer en vis. De afdelingen R&D en Procurement van Alltech Coppens beoordelen of alle grondstoffen die in onze aquacultuurproducten worden gebruikt duurzaam zijn gewonnen en of ze uiteindelijk een verantwoorde bijdrage leveren aan de prestaties van kwekerijen en de toekomst van onze sector en planeet.

Aan de hand van gegevens uit de databases van het Global Feed Life Cycle Institute (GFLI) en BLONK worden verschillende soorten voer gerangschikt naar hun impact op verschillende factoren, zoals klimaatverandering, verzuring etc. We moeten echter ook de gegevens binnen deze database combineren en afstemmen op onze eigen specifieke omstandigheden. Door te beoordelen hoeveel voer we produceren, hoeveel we van elke grondstof of elk ingrediënt per voer gebruiken en waar onze leveranciers gevestigd zijn, kunnen we de grondstoffen evalueren.

We zijn vastberaden een bijdrage te leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDG's) en de herkomst van onze grondstoffen te evalueren. In 2020 werd 80% van onze grondstoffen geproduceerd in Europa. Hiervan kwam 30% uit Duitsland (waar onze fabriek staat) en 16% uit Nederland (waar ons hoofdkantoor is). We verwachten dat dit lokale aanbod in 2021 verder groeit.

Tegenwoordig wordt de kwaliteit van visvoer niet alleen bepaald aan de hand van parameters die rechtstreeks betrekking hebben op de vis (zoals de prestaties). De focus ligt ook op de impact van de voeding op de planeet. We doen veel onderzoek naar alternatieve grondstoffen, zoals insectenmeel en eencellige eiwitten. De afdelingen R&D en Procurement van Alltech Coppens zijn voortdurend op zoek naar nieuwe alternatieve grondstoffen met een sterke focus op het verkleinen van de impact van voer op het milieu.

Visresten: een duurzaam alternatief

De aquacultuursector groeit nog steeds. De verwachting is dan ook dat de impact van de visvoersector op het milieu zal toenemen. Door te benadrukken waar deze impact vandaan komt en welke ingrediënten de grootste nadelige impact hebben op het milieu, kunnen wij als visvoerbedrijf helpen om deze effecten te verkleinen en bij te dragen aan een Planet of Plenty™. De verwachting is dat het gebruik van ingrediënten van mariene oorsprong (zoals vismeel en visolie) in de toekomst zal afnemen, omdat een hogere visserijdruk voor mariene voorraden niet houdbaar is. Het vervangen van vismeel en visolie door plantaardige ingrediënten zoals soja-eiwitconcentraat en raapzaadolie heeft echter weer andere effecten op het milieu, zoals veranderingen in landgebruik.

Daarom richt Alltech Coppens zich, naast alternatieve eiwitbronnen, ook op het gebruik van mariene producten afkomstig van visresten – bijproducten (reststromen) van de preparatie van het hoofdproduct. Bij vissen gaat het meestal om de huid, kop en ingewanden. Het upcyclen van resten voor de productie van mariene producten past ook binnen het kader van een circulair voedselsysteem. Deze resten worden zo gerecycled tot waardevolle nutriënten, wat duurzamer is dan mariene producten uit visvangst voor dit doel. Alltech Coppens heeft al 60% van haar mariene producten vervangen door visresten en dit aandeel zal dit jaar verder groeien.

Duurzaam hergebruik van water

De wereldbevolking groeit en de watervoorraden worden over de hele wereld schaarser. Daarom hebben we ons ingezet voor waterzuivering en recycling in het Alltech Coppens Aqua Centre.

In het ACAC maken we gebruik van ‘recirculating aquaculture systems’ (RAS) die speciaal ontwikkeld zijn om zoetwatervoorraden zo economisch en efficiënt mogelijk te benutten. Het water dat door deze systemen loopt, wordt meerdere keren gefilterd. Het resultaat is een zuivere watervoorraad die in het hele systeem opnieuw kan worden gebruikt. Zo gebruiken we aanzienlijk minder water.

Het weinige afvalwater dat ACAC produceert, wordt gezuiverd via een helofytenfilter. Dat is een langwerpige vijver met planten die het water langzaam zuiveren, waardoor het terug de natuur in kan. De lokale autoriteiten zien erop toe dat de kwaliteit van dit water regelmatig wordt gecontroleerd en dat het veilig is. Via deze filtermethode is er geen energie nodig om het water te zuiveren en hoeft het water niet te worden vervoerd.

Duurzaam gebruik van visvoer na onderzoek

Bij Alltech Coppens Aqua Centre vinden we het belangrijk dat er niets verloren gaat. Daarom hebben we duurzame oplossingen geïmplementeerd voor wat er met onze vissen en ons voer gebeurt nadat onze onderzoeken zijn afgerond. We voeren onderzoeken naar groei uit om de prestaties van de voeding van Alltech Coppens te vergelijken met onze concurrenten. Als deze onderzoeken klaar zijn, kan het voer niet worden verkocht of weggegooid. In plaats daarvan kweekt het ACAC op kleine schaal karpers in onze buitenvijvers. Zij krijgen het overgebleven voer. Zo krijgt het voer een goede bestemming en produceren onze onderzoeken geen afval.

De vissen die in onze onderzoeken worden gebruikt zijn ongeschikt voor menselijke consumptie, maar kunnen wel elders worden gebruikt. We verkopen ze aan lokale dierentuinen, waar ze aan vogels en pinguïns worden gevoerd. Daarmee hebben we een duurzame bestemming voor onze vissen gevonden.